Opłata

Od dnia 11 lipca 2024 r. wszystkie przelewy za udział w 6. Kongresie Politologii należy przesyłać na konto Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

nr konta do wpłat:
69 1240 6292 1111 0011 2748 2737

Do systemu na indywidualnym koncie użytkownika należy wprowadzić dane do faktury.

Zniżka z tytułu członkowska w PTNP należna jest tylko osobom, które mają opłacone składki członkowskie.

700 zł - uczestnictwo w Kongresie

650 zł - członkowie PTNP (należy mieć opłaconą składkę członkowską za rok 2023 r.).

Termin płatności 30 czerwca 2024 r. (po 30 czerwca opłata za kongres wynosi 800zł).
Dane do przelewu dostępne są po uzupełnieniu informacji rozliczeniowych na koncie użytkownika.

Po zweryfikowaniu płatności przez organizatorów Kongresu Uczestnik Kongresu będzie mógł samodzielnie pobrać fakturę ze swojego konta.

Jeśli Uczestnik Kongresu potrzebuje faktury proforma celem uiszczenia opłaty konferencyjnej prosimy o kontakt na adres: 6kongres@wsmip.uni.lodz.pl

Z uwagi konieczność podpisania umów związanych z organizacją 6. Kongresu Politologii na określoną liczbę uczestników organizatorzy nie zwracają opłat konferencyjnych uczestnikom, którzy nie będą uczestniczyli w wydarzeniu.

 

 

Logowanie 

Aby zalogować się do systemu: 

  1. Użyj swojego adresu e-mail, który podałeś podczas rejestracji. 
  2. Podaj hasło, które nadałeś podczas rejestracji. 

Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany na stronę profilu użytkownika, gdzie należy: 

  1. Uzupełnić dane, takie jak stopień naukowy, afiliacja, numer telefonu, krótki biogram i preferencje żywieniowe. 
  2. Wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. 

Po poprawnym uzupełnieniu profilu, kliknij przycisk "Save", aby aktywować możliwość zgłaszania paneli tematycznych.